Rejestracja zawodników

Przeczytaj uważnie przed dokonaniem rejestracji:

  • rejestracja zawiera koszt licencji w kwocie 300 zł w której wliczona jest 1 kategoria startowa.
  • każda dodatkowa kategoria to koszt 150 zł
  • rejestracja zawiera koszt w kwocie 300 zł usługa opalania natryskowego marki Liquid Sun Rayz
  • Wybierz zawody oraz kategorię    PCA First Timers 2024


    PCA Grand Prix 2024

    .